7.1.12

วิธีแก้กรรมคู่ไม่ดี

 


กรรมคู่ไม่ดี

เกิดจากกรรม

๑.  เคยเป็นชู้กับผู้อื่นไว้ในอดีตชาติ และชาติปัจจุบัน

๒.  ทำร้ายจิตใจคู่ตนเอง

๓.  ทำร้ายร่างกายให้เขาเจ็บปวดโดยทำเพราะหึงหวง

๔.  ผิดศิลกาเม

๕.  ยุยงผู้อื่นให้เลิกกัน

วิธีแก้กรรม

๑. ตั้งสัจจะว่าจะไม่เเย่งสามี / ภรรยาคนอื่นมาเป็นของของตน

๒.  หมั่นถวายเทียนคู่ในวันเกิดตนเอง

๓.  ถวายสังฆทานในวันเกิดเพื่อขอพรให้สมหวังด้านชีวิตคู่ที่ดี(พาคู่รักไปด้วย)

๔.  บริจาคทรัพย์ให้กับคู่แต่งงานในงานแ่ต่งงาน เพื่อส่งเสริมให้เขาสมหวังในความรัก ผลบุญช่วยนี้ให้ชีวิตคู่ของเราดีขึ้น

๕.   ไกล่เกลี่ยคู่สามี - ภรรยา ที่ทะเลาะกัน แยกทางกัน ให้มารู้่สึกดีต่อกัน เราจะได้รับบุญทางด้านชีวิตคู่

credit -- จากหนังสือ แก้กรรม ทำเองได้
หากต้องการหนังสือสามารถสั่งพิมพ์ได้ที่
พุทธานุภาพ สำนักพิมพ์
Tel : 086 318 3448

ความเจ็บปวด