26.6.12

ผี 6 ตัว
            อบายมุข คือปากทางแห่งความเสื่อม เปรียบเหมือนผีร้าย ที่คอยสิงใจเราอยู่ ตลอดเวลา มีอยู่ ๖ ตัว คือ

ผีตัวที่ ๑ ชอบดื๋มสุราเป็นอาจิณ ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร

ผีตัวที่ ๒ ชอบท่องเที่ยวยามวิกาล ไม่รักลูก รักบ้านเมียตน

ผีตัวที่ ๓ ชอบเที่ยวดูกาล...เล่น ไม่ละเว้น บาร์คลับ ละครโขน

ผีตัว ๔ ชอบคบคนชั่ว มั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน

ผีตัวที่ ๕ ชอบเล่นไพ่ เล่นม้า กีฬาบัติ สารพัด ถั่วโปร ไฮโลสิ้น

ผึตัวที่ ๖ ชอบเกียจคร้น การหากิน

มีทั้งสิ้น ๖ ผี อัปปรีย์เอย

credit -- วัดทองเลื่อน จ.อ่างทอง/fb.com